warunki uczestnictwa

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

  1. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji
  2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego
  3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami
  4. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami

 

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Rekrutacja składać się będzie z dwóch tur, dedykowanych wyjazdom do Grecji oraz do Włoch.

  • 11.06.2018 – 24.06.2018 dla kierunków kształcenia Technik hotelarstwa oraz Technik obsługi turystycznej mających odbyć praktykę zawodową w Grecji.
  • 03.12.2018 – 16.12.2018 dla kierunku kształcenia Technik obsługi turystycznej, mającego odbyć swoją praktykę zagraniczną we Włoszech

 

 

W dziale DOKUMENTY można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie dokumenty dot. realizacji procesu rekrutacji, w tym także Formularze zgłoszeniowe w formie papierowej, znajdują się także w sekretariacie szkoły, gdzie można je pobrać celem uzupełnienia. Wypełnione formularze należy składać do wychowawców, zatwierdzających deklarowane wyniki. Wszelkie pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu orazprzewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej Pani Katarzyny Bochenek.